Borderline -leva med en diagnos

2008-12-17
12:39:30

EMDR

"EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR-behandlingen innebär att patienten identifierar olika aspekter av

det traumatiska minnet, de bilder och föreställningar som är associerade med händelsen, de affektiva och fysiologiska svarselementen, de negativa självrepresentationerna som den traumatiska händelsen har åstadkommit och en alternativ önskad positiv självrepresentation.

Efter anamnesupptagning och behandlingsförberedelser vidtar själva bearbetningsarbetet. Klienten ombeds att föra ihop de olika komponenterna av det traumatiska minnet. Detta inkluderar att
a) identifiera en störande bild från händelsen,
b) identifiera en associerad negativ kognition,
c) identifiera en alternativ positiv kognition,
d) skatta validiteten av denna på en sjugradig skala,
e) identifiera de känslor som förknippas med det traumatiska minnet
f) skatta den subjektiva graden av störning på en elvagradig skala,
g) identifiera traumarelaterade fysiska sensationer och deras kroppsliga lokalisering.

Därefter ombeds klienten att fokusera på den störande bilden, den negativa kognitionen och de kroppsliga sensationer som är förknippade med minnet. Terapeuten rör sin hand fram och tillbaka framför patientens ansikte, medan klienten följer handens rörelse med ögonen. Som alternativ till ögonrörelser kan man också använda ljudsignaler eller taktil stimulering.

Det har ännu inte kunnat bevisas att det är just den bilaterala stimuleringen som är verksam, men däremot väsentligt att klienten under bearbetningen har dubbla fokus (inåt genom sina bilder och utåt genom visuell, sensitiv eller auditiv stimulering).

En förutsättning för behandlingen är att klienten först kan föreställa sig en plats som känns så säker att den inte invaderas av negativa psykologiska mekanismer (Trygg plats). Denna plats förstärks med ögonrörelser eller annan stimulering som beröring i handflator, på knäna eller ljud vid varje öra. Efter detta moment ber terapeuten klienten fokusera på minnet, den negativa kognitionen (ex jag är i fara) och de kroppsliga sensationer som är förknippade med minnet. Klienten får därefter formulera ett mål för behandlingen i form av en positiv kognition (ex jag känner mig trygg). Barn kan få gestalta både Trygg plats, minne och positiv kognition i bild. Klienten får sedan göra en skattning av hur sannolikt det känns att den positiva kognitionen ska kunna realiseras. Vid stimuleringen för terapeuten två fingrar fram och tillbaka framför klientens ansikte medan hon/han (klienten) följer rörelserna med ögonen. Man är inte hänvisad till ögonrörelser (som inte passar alla) utan man kan också trycka till med fingrarna i klientens uppvända handflator, klappa på klientens knän eller någon form av ljudstimulering."Det är vad som händer med mig på BUP just nu . plus att jag går hos en psykoterapeut och pratar om pappa.
Så jag pratar om pappa med en, och gör EMDR - behandling med en annan.
Har ju inte skrivit så mycket om vad som händer med den biten så nu fick ni lite information så ni hänger med:)
puss

Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: